Ngắm trang bị mới của Cabal II Hàn Quốc

131211_anhgame_cabal01

131211_anhgame_cabal02

131211_anhgame_cabal03

131211_anhgame_cabal04

131211_anhgame_cabal05

131211_anhgame_cabal06

131211_anhgame_cabal07

131211_anhgame_cabal08

131211_anhgame_cabal09

131211_anhgame_cabal10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...