Ngắm “vũ khí hoàng kim” trong Mabinogi Heroes

Ngắm "vũ khí hoàng kim" trong Mabinogi Heroes - Ảnh 2
Ngắm "vũ khí hoàng kim" trong Mabinogi Heroes - Ảnh 3
Ngắm "vũ khí hoàng kim" trong Mabinogi Heroes - Ảnh 4
Ngắm "vũ khí hoàng kim" trong Mabinogi Heroes - Ảnh 5
Ngắm "vũ khí hoàng kim" trong Mabinogi Heroes - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...