Ngất ngây với cosplay Leona “đẹp như mơ”

Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 2
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 3
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 4
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 5
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 6

Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 7
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 8
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 9
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 10
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 11

Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 12
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 13
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 14
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 15
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 16

Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 17
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 18
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 19
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 20
Ngất ngây với cosplay Leona "đẹp như mơ" - Ảnh 21

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...