Ngất ngây với cosplay Thất Sát Giáo của Trần Diễm Sứ

cosplay Thất Sát Giáo

cosplay Thất Sát Giáo

cosplay Thất Sát Giáo

cosplay Thất Sát Giáo

cosplay Thất Sát Giáo

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...