Nhìn lại thành công của World of Tanks trong năm 2012

Nhìn lại thành công của World of Tanks trong năm 2012 - Ảnh 2

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...