Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul

Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 2
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 3
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 4
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 5
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 6
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 7
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 8
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 9
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 10
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 11
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 12
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 13
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 14
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 15
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 16
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 17
Những bức ảnh đậm chất võ hiệp của Blade & Soul - Ảnh 18

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...