Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension

Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 2
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 3
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 4
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 5
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 6

Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 7
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 8
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 9
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 10
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 11

Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 12
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 13
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 14
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 15
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 16

Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 17
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 18
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 19
Những hình ảnh đầu tiên về God of War: Ascension - Ảnh 20

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...