Những hình ảnh đầu tiên về YAIBA: Ninja Gaiden Z


Những hình ảnh đầu tiên về YAIBA: Ninja Gaiden Z - Ảnh 3

Những hình ảnh đầu tiên về YAIBA: Ninja Gaiden Z - Ảnh 5
Những hình ảnh đầu tiên về YAIBA: Ninja Gaiden Z - Ảnh 6

Những hình ảnh đầu tiên về YAIBA: Ninja Gaiden Z - Ảnh 7
Những hình ảnh đầu tiên về YAIBA: Ninja Gaiden Z - Ảnh 8
Những hình ảnh đầu tiên về YAIBA: Ninja Gaiden Z - Ảnh 9
Những hình ảnh đầu tiên về YAIBA: Ninja Gaiden Z - Ảnh 10
Những hình ảnh đầu tiên về YAIBA: Ninja Gaiden Z - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...