Nữ chiến binh xinh đẹp của Metal Slug Revolution

141230_anhgame_metalslugcosplay01

141230_anhgame_metalslugcosplay03

141230_anhgame_metalslugcosplay04

141230_anhgame_metalslugcosplay05

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...