Nữ kiếm sĩ xinh đẹp trong Zangeki no Reginleiv

Nữ kiếm sĩ xinh đẹp trong Zangeki no Reginleiv - Ảnh 2
Nữ kiếm sĩ xinh đẹp trong Zangeki no Reginleiv - Ảnh 3
Nữ kiếm sĩ xinh đẹp trong Zangeki no Reginleiv - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...