Black Desert phiên bản tiếng Anh lộ diện

131210_anhgame_blackdesert01

131210_anhgame_blackdesert02

131210_anhgame_blackdesert03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...