Phát hoảng với cosplay Ám Hắc Tây Du Ký

Phát hoảng với cosplay Ám Hắc Tây Du Ký - Ảnh 2
Phát hoảng với cosplay Ám Hắc Tây Du Ký - Ảnh 3
Phát hoảng với cosplay Ám Hắc Tây Du Ký - Ảnh 4
Phát hoảng với cosplay Ám Hắc Tây Du Ký - Ảnh 5
Phát hoảng với cosplay Ám Hắc Tây Du Ký - Ảnh 6

Phát hoảng với cosplay Ám Hắc Tây Du Ký - Ảnh 7
Phát hoảng với cosplay Ám Hắc Tây Du Ký - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...