PipiChu biến hóa với cosplay “thiên thần sa ngã”

PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 2
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 3
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 4
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 5
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 6

PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 7
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 8
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 9
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 10
PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 11

PipiChu biến hóa với cosplay "thiên thần sa ngã" - Ảnh 12

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...