PizZaMonsTa và cosplay Liên Minh Huyền Thoại

131107_gamelandvn_pizzi01

131107_gamelandvn_pizzi03

131107_gamelandvn_pizzi04

131107_gamelandvn_pizzi05

131107_gamelandvn_pizzi06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...