Plants vs. Zombies Garden Warfare lộ nhiều ảnh mới

130922_anhgame_pvzgfscreenshot01

130922_anhgame_pvzgfscreenshot02

130922_anhgame_pvzgfscreenshot03

130922_anhgame_pvzgfscreenshot04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...