Playdek gọi vốn phát triển Unsung Story

Playdek gọi vốn phát triển Unsung Story - Ảnh 1

Playdek gọi vốn phát triển Unsung Story - Ảnh 2
Playdek gọi vốn phát triển Unsung Story - Ảnh 3
Playdek gọi vốn phát triển Unsung Story - Ảnh 4
Playdek gọi vốn phát triển Unsung Story - Ảnh 5
Playdek gọi vốn phát triển Unsung Story - Ảnh 6

Playdek gọi vốn phát triển Unsung Story - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...