Poster tuyệt đẹp về các đội tham gia LCS Mùa Hè 2013

Poster tuyệt đẹp về các đội tham gia LCS Mùa Hè 2013 - Ảnh 2
Poster tuyệt đẹp về các đội tham gia LCS Mùa Hè 2013 - Ảnh 3
Poster tuyệt đẹp về các đội tham gia LCS Mùa Hè 2013 - Ảnh 4
Poster tuyệt đẹp về các đội tham gia LCS Mùa Hè 2013 - Ảnh 5
Poster tuyệt đẹp về các đội tham gia LCS Mùa Hè 2013 - Ảnh 6
Poster tuyệt đẹp về các đội tham gia LCS Mùa Hè 2013 - Ảnh 7
Poster tuyệt đẹp về các đội tham gia LCS Mùa Hè 2013 - Ảnh 8
Poster tuyệt đẹp về các đội tham gia LCS Mùa Hè 2013 - Ảnh 9
Poster tuyệt đẹp về các đội tham gia LCS Mùa Hè 2013 - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...