Quái vật mới trong bản cập nhật Rising Force của Cabal

Quái vật mới trong bản cập nhật Rising Force của Cabal - Ảnh 2
Quái vật mới trong bản cập nhật Rising Force của Cabal - Ảnh 3
Quái vật mới trong bản cập nhật Rising Force của Cabal - Ảnh 4
Quái vật mới trong bản cập nhật Rising Force của Cabal - Ảnh 5
Quái vật mới trong bản cập nhật Rising Force của Cabal - Ảnh 6
Quái vật mới trong bản cập nhật Rising Force của Cabal - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...