Radish cực dễ thương với cosplay Lyn Blade Master

Radish cực dễ thương với cosplay Lyn Blade Master - Ảnh 1

Blade Master

Blade Master

Blade Master

Blade Master

150413_gamelandvn_bladeandsoulcosplay05

150413_gamelandvn_bladeandsoulcosplay06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...