S2 Games công bố hình ảnh của Heroes of Newerth 3.0

S2 Games công bố hình ảnh của Heroes of Newerth 3.0 - Ảnh 2
S2 Games công bố hình ảnh của Heroes of Newerth 3.0 - Ảnh 3
S2 Games công bố hình ảnh của Heroes of Newerth 3.0 - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...