Sengoku Musou 4: Azai Nagamasa, lãnh chúa xứ Omi

Sengoku Musou 4: Azai Nagamasa, lãnh chúa xứ Omi - Ảnh 2
Sengoku Musou 4: Azai Nagamasa, lãnh chúa xứ Omi - Ảnh 3
Sengoku Musou 4: Azai Nagamasa, lãnh chúa xứ Omi - Ảnh 4
Sengoku Musou 4: Azai Nagamasa, lãnh chúa xứ Omi - Ảnh 5
Sengoku Musou 4: Azai Nagamasa, lãnh chúa xứ Omi - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...