Seo Ye Ji trở thành đại sứ của Dakeron Hàn Quốc

Seo Ye Ji trở thành đại sứ của Dakeron Hàn Quốc - Ảnh 1

Seo Ye Ji trở thành đại sứ của Dakeron Hàn Quốc - Ảnh 2
Seo Ye Ji trở thành đại sứ của Dakeron Hàn Quốc - Ảnh 3
Seo Ye Ji trở thành đại sứ của Dakeron Hàn Quốc - Ảnh 4
Seo Ye Ji trở thành đại sứ của Dakeron Hàn Quốc - Ảnh 5
Seo Ye Ji trở thành đại sứ của Dakeron Hàn Quốc - Ảnh 6

Seo Ye Ji trở thành đại sứ của Dakeron Hàn Quốc - Ảnh 7
Seo Ye Ji trở thành đại sứ của Dakeron Hàn Quốc - Ảnh 8
Seo Ye Ji trở thành đại sứ của Dakeron Hàn Quốc - Ảnh 9
Seo Ye Ji trở thành đại sứ của Dakeron Hàn Quốc - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...