Serah Final Fantasy XIII-2 khoe vòng một cực khủng

131103_anhgame_serahcosplay01

131103_anhgame_serahcosplay02

131103_anhgame_serahcosplay03

131103_anhgame_serahcosplay04

131103_anhgame_serahcosplay05

131103_anhgame_serahcosplay06

131103_anhgame_serahcosplay07

131103_anhgame_serahcosplay08

131103_anhgame_serahcosplay09

131103_anhgame_serahcosplay10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...