Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III

Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III - Ảnh 2
Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III - Ảnh 3
Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III - Ảnh 4
Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III - Ảnh 5
Shappi và bộ ảnh cosplay Demon Hunter trong Diablo III - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...