Showgirl G-STAR 2013: Choi Seul Ki (Phần 2)

131120_anhgame_choiseulki01

131120_anhgame_choiseulki02

131120_anhgame_choiseulki03

131120_anhgame_choiseulki04

131120_anhgame_choiseulki05

131120_anhgame_choiseulki06

131120_anhgame_choiseulki07

131120_anhgame_choiseulki08

131120_anhgame_choiseulki09

131120_anhgame_choiseulki10

131120_anhgame_choiseulki11

131120_anhgame_choiseulki12

131120_anhgame_choiseulki13

131120_anhgame_choiseulki14

131120_anhgame_choiseulki15

131120_anhgame_choiseulki16

131120_anhgame_choiseulki17

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...