Showgirl G-STAR 2013: Lee Da Hee (Phần 2)

131120_anhgame_leedahee01

131120_anhgame_leedahee02

131120_anhgame_leedahee03

131120_anhgame_leedahee04

131120_anhgame_leedahee05

131120_anhgame_leedahee06

131120_anhgame_leedahee07

131120_anhgame_leedahee08

SONY DSC

131120_anhgame_leedahee10

131120_anhgame_leedahee11

131120_anhgame_leedahee12

131120_anhgame_leedahee13

131120_anhgame_leedahee14

131120_anhgame_leedahee15

131120_anhgame_leedahee16

131120_anhgame_leedahee17

131120_anhgame_leedahee18

131120_anhgame_leedahee19

131120_anhgame_leedahee20

131120_anhgame_leedahee21

131120_anhgame_leedahee22

131120_anhgame_leedahee23

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...