Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012

Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 2
Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 3
Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 4
Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 5
Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 6

Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 7
Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 8
Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 9
Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 10
Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 11

Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 12
Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 13
Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 14
Showgirl World of Tanks khoe dáng tại WCG 2012 - Ảnh 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...