Smirka huyền bí với cosplay Wizard trong Diablo III

Smirka huyền bí với cosplay Wizard trong Diablo III - Ảnh 2
Smirka huyền bí với cosplay Wizard trong Diablo III - Ảnh 3
Smirka huyền bí với cosplay Wizard trong Diablo III - Ảnh 4
Smirka huyền bí với cosplay Wizard trong Diablo III - Ảnh 5
Smirka huyền bí với cosplay Wizard trong Diablo III - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...