SNH48 xinh tươi trong lễ ra mắt Đấu Hồn Online

SNH48 xinh tươi trong lễ ra mắt Đấu Hồn Online - Ảnh 2
SNH48 xinh tươi trong lễ ra mắt Đấu Hồn Online - Ảnh 3
SNH48 xinh tươi trong lễ ra mắt Đấu Hồn Online - Ảnh 4
SNH48 xinh tươi trong lễ ra mắt Đấu Hồn Online - Ảnh 5
SNH48 xinh tươi trong lễ ra mắt Đấu Hồn Online - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...