Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge

Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 2
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 3
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 4
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 5
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 6
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 7
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 8
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 9
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 10
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 11
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 12
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 13
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 14
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 15
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 16
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 17
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 18
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 19
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 20
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 21
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 22
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 23
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 24
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 25
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 26
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 27
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 28
Soi cận cảnh buổi đi săn bạch tuộc trong ArcheAge - Ảnh 29

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...