Soi cận cảnh Hearthstone: Heroes of Warcraft

131007_gamelandvn_heartstone01

131007_gamelandvn_heartstone02

131007_gamelandvn_heartstone03

131007_gamelandvn_heartstone04

131007_gamelandvn_heartstone05

131007_gamelandvn_heartstone06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...