Cosplay Age of Storm của thành viên nhóm Spiral Cats

130728_spiralscat01

130728_spiralscat02

130728_spiralscat04

130728_spiralscat05

130728_spiralscat06

130728_spiralscat07

130728_spiralscat08

130728_spiralscat09

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...