Tasha khoe cosplay Cabal II: The Neoforce Era

131212_anhgame_cabal2cosplay01

131212_anhgame_cabal2cosplay02

131212_anhgame_cabal2cosplay03

131212_anhgame_cabal2cosplay04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...