Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers

Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 2
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 3
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 4
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 5
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 6

Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 7
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 8
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 9
Team 17 hé lộ về trò chơi mới Flockers - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...