Tham quan khu vực tổ chức LCS NA Spring 2014

Tham quan khu vực tổ chức LCS NA Spring 2014 - Ảnh 2
Tham quan khu vực tổ chức LCS NA Spring 2014 - Ảnh 3
Tham quan khu vực tổ chức LCS NA Spring 2014 - Ảnh 4
Tham quan khu vực tổ chức LCS NA Spring 2014 - Ảnh 5
Tham quan khu vực tổ chức LCS NA Spring 2014 - Ảnh 6

Tham quan khu vực tổ chức LCS NA Spring 2014 - Ảnh 7
Tham quan khu vực tổ chức LCS NA Spring 2014 - Ảnh 8
Tham quan khu vực tổ chức LCS NA Spring 2014 - Ảnh 9
Tham quan khu vực tổ chức LCS NA Spring 2014 - Ảnh 10
Tham quan khu vực tổ chức LCS NA Spring 2014 - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...