Thăng Thiên 3 chuẩn bị có mặt trong Hiệp Khách Online

131212_anhgame_thangthien3hiepkhach01

131212_anhgame_thangthien3hiepkhach02

131212_anhgame_thangthien3hiepkhach03

131212_anhgame_thangthien3hiepkhach04

131212_anhgame_thangthien3hiepkhach05

131212_anhgame_thangthien3hiepkhach06

131212_anhgame_thangthien3hiepkhach07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...