Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul

Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 2
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 3
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 4
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 5
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 6
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 7
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 8
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 9
Thêm một bộ ảnh cosplay về NPC trong Blade & Soul - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...