Thêm một bộ cosplay đẹp về “khẩu pháo nổi loạn” Jinx

131202_anhgame_jinxcosplay01

131202_anhgame_jinxcosplay02

131202_anhgame_jinxcosplay03

131202_anhgame_jinxcosplay04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...