Thiên Thương dễ thương với cosplay Tàng Kiếm

Thiên Thương dễ thương với cosplay Tàng Kiếm - Ảnh 2Thiên Thương dễ thương với cosplay Tàng Kiếm - Ảnh 6

Thiên Thương dễ thương với cosplay Tàng Kiếm - Ảnh 7
Thiên Thương dễ thương với cosplay Tàng Kiếm - Ảnh 8
Thiên Thương dễ thương với cosplay Tàng Kiếm - Ảnh 9
Thiên Thương dễ thương với cosplay Tàng Kiếm - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...