Thợ săn hóa thú Nidalee cực ngầu qua cosplay

Thợ săn hóa thú Nidalee cực ngầu qua cosplay - Ảnh 2
Thợ săn hóa thú Nidalee cực ngầu qua cosplay - Ảnh 3
Thợ săn hóa thú Nidalee cực ngầu qua cosplay - Ảnh 4
Thợ săn hóa thú Nidalee cực ngầu qua cosplay - Ảnh 5
Thợ săn hóa thú Nidalee cực ngầu qua cosplay - Ảnh 6

Thợ săn hóa thú Nidalee cực ngầu qua cosplay - Ảnh 7
Thợ săn hóa thú Nidalee cực ngầu qua cosplay - Ảnh 8
Thợ săn hóa thú Nidalee cực ngầu qua cosplay - Ảnh 9

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...