Thời trang thực và ảo trong game âm nhạc TOUCH

130915_anhgame_touch01

130915_anhgame_touch02

130915_anhgame_touch03

130915_anhgame_touch04

130915_anhgame_touch05

130915_anhgame_touch06

130915_anhgame_touch07

130915_anhgame_touch08

130915_anhgame_touch09

130915_anhgame_touch10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...