Thống kê LCS EU Spring 2014 tuần thứ nhất

Thống kê LCS EU Spring 2014 tuần thứ nhất - Ảnh 2

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...