Tìm hiểu các nhân vật trong Nhai Cơ Tam Quốc

140320_anhgame_nhaicotamquoc01

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...