Tìm hiểu hệ thống vinh danh của Liên Minh Huyền Thoại

Tìm hiểu hệ thống vinh danh của Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 1

131001_gamelandvn_lienminhhuyenthoai01

131001_gamelandvn_lienminhhuyenthoai02

131001_gamelandvn_lienminhhuyenthoai03

131001_gamelandvn_lienminhhuyenthoai04

131001_gamelandvn_lienminhhuyenthoai05

131001_gamelandvn_lienminhhuyenthoai06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...