Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa

Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 2
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 3
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 4
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 5
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 6

Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 7
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 8
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 9
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 10
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 11

Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 12
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 13
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 14
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 15
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 16

Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 17
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 18
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 19
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 20
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 21

Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 22
Tomia hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa - Ảnh 23

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...