Trang phục mùa hè nóng bỏng của Blade & Soul

130801_bns01

130801_bns02

130801_bns03

130801_bns04

130801_bns05

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...