Trang phục truyền thống Hàn Quốc trong Blade & Soul

Trang phục truyền thống Hàn Quốc trong Blade & Soul - Ảnh 2
Trang phục truyền thống Hàn Quốc trong Blade & Soul - Ảnh 3
Trang phục truyền thống Hàn Quốc trong Blade & Soul - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...