Tranh vẽ tạo hình áo giáp trong Bless Online

Tranh vẽ tạo hình áo giáp trong Bless Online - Ảnh 1

131224_anhgame_aogiapbless01

131224_anhgame_aogiapbless02

131224_anhgame_aogiapbless03

131224_anhgame_aogiapbless04

131224_anhgame_aogiapbless05

131224_anhgame_aogiapbless06

131224_anhgame_aogiapbless07

131224_anhgame_aogiapbless08

131224_anhgame_aogiapbless09

131224_anhgame_aogiapbless10

131224_anhgame_aogiapbless11

131224_anhgame_aogiapbless12

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...