Tranh vẽ tạo hình vũ khí trong Bless Online

Tranh vẽ tạo hình vũ khí trong Bless Online - Ảnh 1

131224_anhgame_vukhibless01

131224_anhgame_vukhibless02

131224_anhgame_vukhibless03

131224_anhgame_vukhibless04

131224_anhgame_vukhibless05

131224_anhgame_vukhibless06

131224_anhgame_vukhibless07

131224_anhgame_vukhibless08

131224_anhgame_vukhibless09

131224_anhgame_vukhibless10

131224_anhgame_vukhibless11

131224_anhgame_vukhibless12

131224_anhgame_vukhibless13

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...