Tranh vẽ tuyệt đẹp về các anh hùng tại Piltover

Tranh vẽ tuyệt đẹp về các anh hùng tại Piltover - Ảnh 1

131110_gamelandvn_piltover01

131110_gamelandvn_piltover02

131110_gamelandvn_piltover03

131110_gamelandvn_piltover04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...